One Response to “การพนันในมุมพระพุทธศาสนา”

  1. ผู้กอง พูดว่า:

    แต่ในบางมุมมองนั้น คนที่มาเล่นพนันเขาก็ ยินยอม เวลาเขาเสียเงิน เขาก็เสียด้วยตัวเขาเอง ตัดสินใจเอง

    และมีบางคนที่รวยมากๆจากการเล่นพนันก็มี อาทิ ตลาดหุ้น นักเก็งกำไร แต่มีสติ รู้วเสียแล้วควรหยุด ถ้าได้ค่อยเล่นต่อ คนเหล่านี้ รู้ว่าพนันอันตราย จึงไม่ถลำลึก และมีกำไรได้จริง ทั้งได้ความสนุกสนานอย่างมากอีกด้วย ทั้งหมด คือ สิ่งที่เขายอมรับ ยอมได้เองเสียเอง

Leave a Reply