การเปลี่ยนแปลงตัวเอง นับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ขอเชิญเยี่ยมชม... บ้าน "สังคมสีขาว" บ้านหลังเล็กๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ให้เกิดการ "เปลี่ยนแปลงตัวเอง" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด เพียงแค่ให้สัจจะว่า "จะเปลี่ยนตัวเองอย่างไร" เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวเล็กๆ ที่จะทำให้เกิดการ "เปลี่ยนแปลงสังคม" เมื่อขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ "สังคมรุ่นใหม่" ที่มีแต่คุณธรรม ความเอาใจใส่ต่อกัน เห็นอกเห็นใจกัน ก็เกิดขึ้น นั่นคือเป้าหมายของเรา เพื่อบ้านของเรา เพื่อบ้านของพ่อ เป็นบ้าน "สีขาว" อย่างแท้จริง ถึงเวลาหรือยัง... ที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง? หากสังคมจะอยู่รอดได้ขึ้นอยู่กับเรา มาร่วมเป็น ...