รู้ทุกข์-สุขยิ่ง พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ได้เมตตาแสดงธรรม ณ หอประชุมพุทธคยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ 'รู้อย่างสันโดษ' จึงขอนำความสรุปที่ถอดโดยน้องเอื้อย จิตรลดา คมคาย มาแบ่งปันให้กับทุกท่าน ... รู้ทุกข์ทำไมสุขยิ่ง รู้ทุกข์อย่างไรถึงจะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ รู้ทุกข์อย่างไรถึงจะเข้าสู่ความสุขยิ่ง (รู้ทุกข์เเล้วเข้านิพพานได้) / (รู้ทุกข์ด้วยการละเหตุให้เกิดทุกข์) สุขยิ่งคืออะไร (นิพพานัง ปรมัง สุขัง) อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ (ตัณหา ๓ คือ ความทะยานอยากในกาม ทะยานอยากในความมี-ความเป็น ทะยานอยากในความไม่มี-ความไม่เป็น) อะไรเป็นตัวรู้ทุกข์ (มรรค เพราะเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความดับทุกข์ เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้น ทำให้เจริญขึ้น) รู้ทุกข์อย่างไรจึงจะละเหตุให้เกิดทุกข์ได้ (รู้ทุกข์อย่างวางเฉย ...