2 Responses to “Are you a Boss or a Leader?”

 1. alisa พูดว่า:

  ถูกใจค่ะ

 2. evita พูดว่า:

  ชอบ…..ค่ะ และ ขอบคุณ

  แผ่วๆ พึมพำเพียงรำพึง พ้อความถามถึงทุกผู้คน

  สามารถรู้ได้ในสรรพสิ่ง รู้จริง รู้เท็จ รู้เหตุผล…………

  evita

Leave a Reply