One Response to “จ่าเพียร…นักสู้แห่งเทือกเขาบูโด”

  1. Pissamai Mapakdee พูดว่า:

    ท่านคือผู้นำที่แท้จริง..ติดตามข่าวท่าน ในช่วงที่ท่านเสียชีวิต คำขอครั้งสุดท้ายของท่านที่ต้องการย้ายไปอยู่พร้อมหน้าครอบครัวไม่ได้รับการตอบสนอง (เพราะท่านไม่มีเส้นสาย เป็นคนซื่อตรง)ทั้งที่อีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณอายุ นี่หรือคือสิ่งตอบแทนของผู้ที่ได้ชื่อว่าเสียสละตนเองปกป้องแผ่นดินไทย อ่านเรื่องราวที่อาจารย์พูดถึงการให้เกียรติทหารของประเทศสหรัฐ เปรียบกับบ้านเรา…โดยเฉพาะนายทหารตำแหน่งเล็กๆ…

Leave a Reply