One Response to “ลูกบอลแห่งน้ำใจ … EM Ball”

  1. Pim พูดว่า:

    สิ่งใดก็ตามที่เราลงมือทำและทำมันด้วย “ใจ” ผลที่ออกมาทั้งผู้ให้และผู้ที่รับก็ย่อม “สุขใจ” ด้วยกันทั้งนั้น เหมือนการร่วมกันปั้น EM Ball เปรียบเสมือนเอาดวงใจที่บริสุทธิ์หลาย ๆ ดวงมาหลอมรวมกัน จนก่อให้เกิดพลังใจอันยิ่งใหญ่มหาศาลและส่งต่อพลังใจนี้ไปให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปค่ะ

    “น้ำท่วม ท่วมแล้วก็ไหลออกไปอย่าไหลกลับมา
    แต่น้ำใจ อย่าปล่อยให้มันไหลออกไป มิฉะนั้น มันจะไม่กลับมา”

Leave a Reply