5 Responses to “เงินทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรเป็นสมบัติของสังคมส่วนรวม”

 1. nicha2500 พูดว่า:

  ขอบคุณมาก….

 2. Pim พูดว่า:

  สิ่งที่เหลือกินเหลือใช้สำหรับเราและเรามองไม่เห็นคุณค่าของมัน อย่ามองข้ามเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่คนอื่นๆได้ “โลกนี้จะน่าอยู่ ถ้าเรารักเรารักษ์โลก”

 3. Issarathas พูดว่า:

  A Great Article and a Grate Short Film!

 4. Sathaphorn Kunnathum พูดว่า:

  อ่านบทความแล้ว ทำให้ตระหนักถึงบุคคลอีกหลายคนที่ยังขาดแคลนมากบนโลกนี้ ถ้าทุกคนรู้จักพอ ก็จะรู้จักให้ ขอบคุณบทความดีๆ ที่แบ่งปันครับ

Leave a Reply