3 Responses to “การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน ทุกศาสนา”

  1. Sathaphorn Kunnathum พูดว่า:

    อนุโมทนาสาธุครับ _/\_

  2. พรทิพย์ บุญปลูก พูดว่า:

    ขอบคุณที่ให้คำแนะนำที่ดีๆ..อนุโมทนาด้วยค่ะ

  3. กี๋ พูดว่า:

    ขออนุญาตินำไปเผยแพร่นะค่ะ อนุโมทนา

Leave a Reply