One Response to “ธรรมะจัดสรร จักรวาลจัดเรียง”

  1. Sathaphorn Kunnathum พูดว่า:

    หนังสือน่าอ่านมากครับ อนุโมทนาสำหรับผู้ร่วมแต่งหนังสือ

    และอนุโมทนา กับคุณดนัย ที่ได้ที่ดินหนีน้ำท่วมแล้วครับ ^ ^

Leave a Reply