One Response to “ลมหายใจแห่งชีวิต”

  1. Pissamai Mapakdee พูดว่า:

    ในวันนี้ที่ยังมีลมหายใจ ..ความสุขอยู่ที่หายใจเองได้ไม่ต้องซื้ออากาศเพื่อการหายใจ หมั่นรักษาลมหายใจให้เป็นปกติ เพื่อความสุขทุกลมหายใจ.. ขอบคุณค่ะ .. ลมหายใจ บันไดแห่งสติ ..

Leave a Reply