One Response to “สีสัน …ของอินเดีย”

  1. Pissamai Mapakdee พูดว่า:

    สนุกค่ะอาจารย์ อ่านไปยิ้มไปขำๆ และยังจินตนาการตามคำบอกเล่าเป็นฉากๆ ก็ยิ่งขำ แต่ได้สาระความรู้เกี่ยวกับอินเดียมากขึ้นค่ะ =D

Leave a Reply