เป็นความประทับใจในการเยือนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2533 โดยมีภาระกิจหลักในการบรรยาย 'หัวใจ งาน ธรรมะ' หรือ 'หัวใจสีขาว' ให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาล จากสถานพยาบาลทั้งหมดในภาคเหนือราวหนึ่งพันคน จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่โรงแรม ดิเอ็มเพรส โดยก่อนหน้าที่จะไปบรรยายได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับกลุ่มทวีตเตอร์เชียงใหม่ #twittcm เป็นครั้งที่สอง โดยอาจารย์บอม @Ajbomb เป็นผู้นัด (และเป็นหัวโจก) !!  มีการแนะนำตัว สนทนากันอย่างสนุกสนาน ที่แปลกใจคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่นี้มีความสนใจด้านการทำบุญ และการปฏิบัติธรรม ...